Nordlandsruta

Nordlandsruta

Denne hjemmesiden om Nordlandsruta er laget fordi vi fant ut at det ikke fantes tilstrekkellig informasjon om Nordlandsruta noe sted på internet. Ved å lage denne hjemmesiden har vi samtidig forberedt oss på Nordlandsruta. Vi har gått Nordlandsruta fra den 23. juni til den 20. juli 2007.

Denne sommeren hadde mai-måneden ikke vært så varm. Det har ført til at det, i nevnte tidsrom, fortsatt lå mye snø på fjellet. Vi har derfor, særlig første delen av turen, gått mye over snø. Vi vil påpeke at dette i de kommende år nødvendigvis ikke vil være tilfelle.

Ruten har vi på noen strekninger tilpasset vår situasjon, på grunn av at vi måte kjøpe ny proviant eller fordi vi valgte en alternativ dagstur, som passet oss bedre. Dette har ikke ført til at ruten ble kortere; heller noe lengre i tid. Vi har samtidig hoppet over to dager på grunn av dårlig vær. Disse strekninger hadde vi derimot gått før (2002).

Før turen hadde vi beregnet at den skulle vare mellom fem og seks uker. Vi har til slutt gått fire uker (inkl. dagene vi brukte til å kjøpe proviant). Det er selvsagt også mulig å dele opp turen slik at man går kortere strekninger.

Turen starter ved Bjørsnfjellstasjonen nær Narvik. Siste delen av Nordlandsruta, dersom en går fra nord til sør, som i vår tilfelle, går "offisiellt" fra Kjennsvasshytta via Gressvasshytta videre på høyre side av Okstindbreen og Røssvatn med Harvasstua som er Nordlandsrutas sørligste endepunkt (Brurskanken Turlag). Der er det også flere overnattingsteder som kan brukes. Vi har derimot valgt å ha Gråfjellhytta som endepunkt. Grunnen til det er følgende:

- beliggenheten er helt fantastisk (1.000 moh) med en utrolig flott utsikt
- overnattingsteder videre sørover (bortsett fra Gressvasshytta) er ikke helt etter vår smak, som privat overnatting og campingplasser (Brurskanken Turlag har ikke egne hytter)
- lettere adkomst til sivilisasjonen med buss/tog/fly-forbindelser for å komme oss hjem igjen (Sunnmøre).

Klikk her for å se et kart hvor vi har inntegnet turen vi har gått.