Tromsruta: overnatting

Tromsruta: overnatting

Her finner du en oversikt av overnattingsadresser langs Tromsruta, fra nord til sør og vest. Ruta følger den mest nordlige delen av Grensesømmen, men går mot vest fra og med Lappjordhytta eller Pålnostugan. Dermed befinner største delen av ruta seg i Troms fylke.


KILPISJÄRVI

Overnnattingsmuligheter i Kilpisjärvi, Finland. Lapland Hotels Kilpis er en alternativ overnatting ved Nordkalottruta ved Kilpisjärvi i Finland. Det ligger ved E8 oh het tidligere Kilpisjärvi Turisthotell/Matkailu hotelli. Overnatting må forhåndsbestilles. Adresse: FIN 99490 Kilpisjärvi, Finland
   GOLDAHYTTA (527 MOH)
Eier: Troms Turlag
Ubetjent, låst med DNT-nøkkel
Kart: 1633 II Helligskogen, Svenska Fjellkartan BD1 Treriksröset - Rästojaure
Lat/Long: 69°04'26"N, 20°30'13"E
UTM: 34W Ø480220 N7662684

Goldahytta ligger nord i Indre Troms, ikke langt fra treriksrøysa og grensa mot Sverige og Finland. I vest ligger Gappohytta og østover finner du E8 sør for Helligskogen. Her kan man ta en spesiell tur ned Stordalen langs sørsida av elva. Den går nedover mot vest i et skogkledd landskap forbi flere gode fiskekulper. Enkelte steder går elva dypt nede i juv, og andre steder ser det ut som jøtulen har slengt fra seg byggeklosser rundt om. Under krigen gikk det en flyktningrute gjennom denne dalen, som var perfekt å gjemme seg bort i. Det er 20 km fra Goldahyttene til Signaldalen i vest. Hytta har mobildekning via det finske nettet.
   GAPPOHYTTA (706 MOH)
Eier: DNT Oslo og omegn
Ubetjent, låst med DNT-nøkkel
Kart: 1633 III Signaldalen
Lat/Long: 69°03'11"N, 20°15'17"E
UTM: 34W Ø470266 N7660472

Gappohytta ligger åpent og flott til nord i Indre Troms, helt opp til svenskegrensa og inviterer til spennende turer i nabolandets natur. Et flott alternativ er å følge den merkede ruta til Pältsastugan, Sveriges nordligst beliggende hytte. Dette er en spennende tur som blant annet tar deg over et interessant landskap med høye morenerygger. Fra Gappohytta kan du ta rusleturer i nærområdet eller bruke hytta som overnattingssted på lengre ruter. Sørover fra hytta kan du gå gjennom Sverige til Rostahytta og i øst ligger Goldahytta. Det er heller ikke langt til bilvei i Signaldalen Det er ikke mobildekning ved hyttene, men dekning ca. 1.5 km på stien nedover mot Rognli, før du kommer til "nåla" (fra hyttene).
   ROSTAHYTTA (465 MOH)
Eier: DNT Oslo og omegn
Ubetjent, låst med DNT-nøkkel
Kart: 1632 IV Rostadalen eller Bardu turkart
Lat/Long: 68°56'23"N, 20°01'39"E
UTM: 34W Ø461003 N7647952

Rostahytta ligger nord i Indre Troms, nær svenskegrensa. På denne trivelige hvileplassen i lavterrenget er det 33 sengeplasser, og fra hytteveggen har man flott utsikt opp til ruvende topper med snøflekkede sider. Her passerer både Nordkalottruta og Grensesømmen. Fra hytta kan man ta en dagstur på den merkede ruta til Gappohytta som svinger over svenskegrensa og etter hvert inn igjen i Norge på nordsida. Sørover kan du legge en fin flerdagerstur til Dærtahytta og videre til Dividalshytta i Øvre Dividal nasjonalpark. Rostahytta ligger lett tilgjengelig fra Tamokdalen, via Rostadalen i vest. Det er ustabil mobildekning ved hyttene, men sikker dekning ca. 100 m oppover stien fra hytta mot Iselva og på siste bakketopp på veien opp fra Innset, akkurat der man ser hyttene. Ved hyttene er det best dekning i vestveggen på gamlehytta.
   DÆRTAHYTTA (745 MOH)
Eier: Troms Turlag
Ubetjent, låst med DNT-nøkkel
Kart: 1632 IV Rostadalen eller Bardu turkart
Lat/Long: 68°49'10"N, 20°06'30"E
UTM: 34W Ø464051 N7634506

Dærtahytta ligger i Indre Troms langs Nordkalottruta og Grensesømmen. Den er blant annet et fint utgangspunkt for fiske, både sommer og vinter. Alle vannene i Deartavággi har bra med fisk som gjerne lar seg lure av en vandrer med stang. Faunaen i området kan også gi deg spennende bekjentskaper. Om våren kan du høre fjellrypa hele døgnet, og jerven passerer området på sine vandringer. I tillegg forlater bjørnen hiet, og du kan være så heldig å se den vandre gjennom dalen på leting etter mat. Dærtahytta ligger på den merkede ruta mellom Rostahytta i nord og Dividalshytta i sør. Her er ikke mobildekning.
   DIVIDALSHYTTA (706 MOH)
Eier: DNT Oslo og omegn
Ubetjent, låst med DNT-nøkkel
Kart: 1632 III Julosvarri eller Bardu turkart
Lat/Long: 68°40'32"N, 19°49'15"E
UTM: 34W Ø452157 N7618670

Dividalshytta ligger høyt oppe i dalsida langt inne i Dividalen i Indre Troms. Her befinner man seg i Øvre Dividal nasjonalpark, og kan nyte en mektig utsikt over dalen og fjellene rundt. Nordkalottruta og Grensesømmen passerer rett forbi, og det er flere turmuligheter i nærområdet. Går man vestover, kommer man til Vuomahytta, og i nordøstlig retning ligger Dærtahytta. Videre nord i Dividalen finner du Ventebu, som en er fin rasteplass, men ikke beregnet til overnatting. Rett i nærheten av Dividalshytta ligger toppene Njunis (1717 moh.), Kistefjell (1632 moh.) og Jerta (1428 moh.). Det er ikke mobildekning på hytta. Først nedenfor Frihetsli vil du kunne bruke mobilen.
   VUOMAHYTTA (730 MOH)
Eier: Troms Turlag
Ubetjent, låst med DNT-nøkkel
Kart: 1532 II Altevatnet eller Bardu turkart
Lat/Long: 68°40'20"N, 19°29'13"E
UTM: 34W Ø438600 N7618580

2 Vuomahyttene ligger i Indre Troms langs Nordkalottruta og Grensesømmen, inne i Øvre Dividal nasjonalpark. Disse to trivelige turisthyttene ligger mellom Njunis (1717 moh.) i nord og Kistefjell (1632 moh.) i sør. Herfra har man mange spennende muligheter til å følge merkede ruter over vide og åpne høyfjellspartier i den vakre tromsnaturen. Vestover ligger Vuomahytta sør for Anjavassdalen, og videre vest kommer man til Gaskashytta og Altevasshytta i vestenden av Altevatnet. I øst kommer man til Dividalshytta og kan følge merket rute til flere turisthytter nordover langs svenskegrensa. Det er ikke mobildekning ved hyttene, men man får dekning et stykke på ruta mot Gaskas. Det er 10 sengeplasser på både gamle og nye Vuomahytta, totalt 20 plasser.
   GASKASHYTTA (545 MOH)
Eier: DNT Oslo og omegn
Ubetjent, låst med DNT-nøkkel
Kart: 1532 III Salvasskardet eller Bardu turkart
Lat/Long: 68°39'31"N, 19°07'14"E
UTM: 34W Ø423680 N7617480

Gaskashytta ligger ved Altevatnet/Aldddesjávri sør i Indre Troms. Her passerer Nordkalottruta og Grensesømmen. Hytta kan brukes hele året med DNT-nøkkel. Fra Gaskashytta er det nok av ruter som tar deg gjennom de flotteste høyfjellspartiene i Troms. Ett eksempel er turen til Vuomahytta, hvor du også passerer gjennom dalsøkker og bjørkeskog på din vei. Eller du kan ta turen herfra til Kirkesdalen, en lite brukt rute med store oplevelser. Ferden går opp den vakre Luodnavaggi, gjennom Altevasskaret og ned til Sæterdalen hvor du følger elven til Kirkesdalen. Herfra går både drosjer og bussruter. Det er god mobildekning ved hytta.