Tromsruta: turbeskrivelse

Tromsruta: turbeskrivelse


START
I Gálggojávri er det ingen overnattingsmulighet. Nærmeste mulighet er ved Kilpisjärvi på finsk side. Vi tar bussen fra Tromsø Prostneset (ca. 5 min. gangavstand fra sentrum) til Oulo og stiger av ved finskegrensen. Stien til Goldahytta tar av fra E8 ca. 700 m nord for grensen til Finland.KILPISJÄRVI - GOLDAHYTTA
Antall timer: 2 + båttur, 45. min.
Avstand:
Kart: 1633 II Helligskogen (evt. Svenska Fjällkartan BD1 Treriksröset - Rästojaure)
Merket sti

Rutebåt 1-3 ganger daglig (kl. 9.00, 13.00 og 17.00 norsk tid) i sesongen over Kilpisjärvi, (kontakt Kilpisjärvi Vandrarcentrum, 99490 Kilpisjärvi, tel. +358-16-537771). Til Koltaluokta på svensk side av vannet. Derfra 3 km på sti til Treriksrøysa Ø for Golddajávri. Så litt på finsk side før ruta tar mot V gjennom reingjerdet og inn på sti som følges 3 km N for Golddajávri.

Alternativ kan man ta stien gjennom den Finske Malla Nasjonalparken. Stien er ca. 11 km, tre timer.


GÁLGGOJÁVRI - GOLDAHYTTA
Antall timer: 5
Avstand: 14 km
Kart: 1633 II Helligskogen (evt. Svenska Fjällkartan BD1 Treriksröset - Rästojaure)
Merket sti

Del av Grensesømmen. Stien tar av fra E8 ca. 700 m nord for grensen til Finland. Mot vest nord for Bossovárri og på helårsbru over Bossojohka, videre mot sørvest så mot sør over skaret mellom Goallároianibba og Goallároaivi. Herfra sørvestover mellom vann Nilppanjárgajávri og 843 og nordvest for Golddabákti og ned til Goldahytta.
(GOLDAHYTTA - TRERIKSRØYSA - KUOHKIMAJÄRVI)
Antall timer: 1
Kart: 1633 II Helligskogen (evt. Svenska Fjällkartan BD1 Treriksröset - Rästojaure)
Merket sti

Sørøstover fra hytta ned til Golddajávri og østover langs vannet til grensa. Videre på finsk side forbi stidele til Kuohkimajärvi og på bruer ut til Treriksrøysa som ligger omgitt av vann på alle kanter. Kuohkimajärvi ligger på odden helt nordøst i vannet med samme navn.


GOLDAHYTTA - GAPPOHYTTA
Antall timer: 4
Avstand: 13 km
Kart: 1633 II Helligskogen, 1633 III Signaldalen
Merket sti

Mot vest, delvis i myr. Etter hvert mot sør. Helårsrbru over vestligste innløpet til Golddajávri. Videre mot sør, så sørvest i småkupert terreng og opp i skaret sør for Valljihat. Så mot vest langs grensa til Sverige. Bekken i Indre Skjærdalen steingås og langs nordhellingen av Gahppooaivi til Gappohytta.
GAPPOHYTTA - ROSTAHYTTA
Antall timer: 6
Avstand: 20 km
Kart: 1633 III Signaldalen, 1632 IV Rostadalen
Merket sti

Mot V til grenserøys 292 A. På svensk område mot SV til Njearrecazajohka som vades. Elva følges noen km. Opp til grenserøys 291 og inn på norsk område. Inn i Isdalen, laveste parti følges mot S. Over Cievccascahca mellom toppene 1005 og 1004. Ned til utløpet fra vann 920. Elva krysses og følges 1 km i avstand på 100-200 m, pga. juv. Fra tydelig stein tar ruta mot lite vann. Ø for dette. Høyden holdes videre, delvis mot SV ned mot Rostadalen.
ROSTAHYTTA - DÆRTAHYTTA
Antall timer: 6
Avstand: 17 km
Kart: 1632 IV Rostadalen og Bardu turkart
Merket sti

Del av Grensesømmen og Nordkalottruta. På helårsbru over Rostaelva/Rosteatnu. Stigning opp til Áslatvárri. Mot S over platået til Áslatjohka. Stigning mot SØ og NØ for Gassavákkejávrrit til østre del av Buossir. Deretter mot S. Høydedraget passeres mellom høyde 1127 og 1077 før grensa til Dividalen nasjonalpark. Ned mot Rákkasgurajávri og gjennom skaret V for vannet. Dalen følges mot S til Dærtahytta.
DÆRTAHYTTA - DIVIDALSHYTTA
Antall timer: 8
Avstand: 24 km
Kart: 1632 IV Rostadalen, 1632 III Julosvárri og Bardu turkart
Merket sti

Del av Norkalottruta og Grensesømmen. Rett S over elva fra Njárgajávri. Ned langs elva til Cievccasjávri. Så opp og Ø for Jalggohas. Ned og mellom vann 729 og 728 før Unna Nannás. Ø og S for Stuora Nanná, mot V til vadested over Skáktárjohka. Opp først mot SV, så mot S Jierttásalbmi. Ned og mot V. Bratt nedstigning til Dividalshytta i skogen.
DIVIDALSHYTTA - VUOMAHYTTA
Antall timer: 6
Avstand: 18 km
Kart: 1632 III Julosvárri, 1532 II Altevatnet og Bardu turkart
Merket sti

Del av Nordkalottruta og Grensesømmen. Ned til Dividalselva. Langs elva ca. 1 km mot N og over på helårsbru like ovenfor Anjavasshytta, ev. vading ca. 600 m ovenfor brua. Ruta går inn Anjavassdalen S for Anjavasselva/Anjajohka og krysser Vuomajohka på helårsbru. Videre inn Anjavassdalen forbi Blåfjellet/Vuommavárri. Så opp mot S og inn i dalsenkningen mot Vuomajávri. Vuomahytta ligger i N-enden av vannet.


VUOMAHYTTA - GASKASHYTTA
Antall timer: 6
Avstand: 17 km
Kart: 1532 II Altevatnet, 1532 III Salvasskardet og Bardu turkart
Merket sti

Del av Nordkalottruta og Grensesømmen. Mot V, N for Geibbajohka ut av Dividalen nasjonalpark. Inn mellom Doaresoaivi og Gaibagáisi. Over Jierdni og N og Ø for Coalbmoaivi. Så ned Gaskkasvaggi. (Om vinteren må man unngå å komme for nær elva.) Ned dalen og over Fiskeløyselva/Gaskakasjåkka på helårsbru like før hytta. Avstikker fra Jierdni til toppen av Coalbmoaivi anbefales.
GASKASHYTTA - ALTEVASSHYTTA
Antall timer: 5
Avstand: 17 km
Kart: 1532 III Salvasskardet og Bardu turkart
Merket sti

Del av Nordkalottruta og Grensesømmen. Mot V, på helårsbru over Luodnajåkka. Slak stigning mot Lifjelltangen. Forbi rasområdet og på skrå ned gjennom bjørkeskog til Livatnet/Luodnajávri. Langs vannet til helårsbru over Koievasselva. Mot SV over myr til vei (P) som følges nesten til demningen ved Altevatnet/Aldddesjávri. Opp til hytta som ligger litt oppe i lia. Ev. til Innset på vei, 1 t lenger.Buss til Narvik/Fauske eller Tromsø/Bardufoss: A/S TIRB (se Sappen).
Drosje: Per-Arne Haugjord, 9250 Bardu, tlf. 77 18 45 88