Fra fjell til fjære: turbeskrivelse

Fra fjell til fjære: turbeskrivelse


En del av turer er beskrevet av DNT, mens en annen del er utarbeidet av Dalane Friluftsråd (uke 4)

Dag 1: Finsehytta - Rembesdatseter
Antall timer: 8
Avstand: 25 km
Kart: N1416 II Hardangerjøkulen, N1416 III Myrdal, turkartene Eidfjord og Finse i 1:50 000
Merket sti

Ruta kan være krevende tidlig på sommeren når det ligger igjen mye snø og når det er vått på grunn av glatte svaberg. Vestover langs Rallarvegen forbi Nordnuten, over den gamle jernbanelinja og ned og over Sandåa på sommerbru. Opp langs Ustekveikja og over på sommerbru (utleggingen kan ofte bli forsinket pga. snø). Mot sør opp på Dyrhaugane delvis langs permanentstakinga mot toppen. OBS: Følg T-merkingen! I det høyeste partiet er det langt mellom vardene noen steder pga. snøfonner. Videre ned til Ramnabergvatnet. Vest for dette, over en høyde og ned til sommerbru over elva fra Nutavatnet eller på snøbru noe lenger nede. Mot sør til foten av Luranuten og sør for et lite vann. Ikke ut dalen, men mot sørvest over Lureggane, sør for lite vann der stien svinger mot vest og på svaberg (glatte når det er vått) utover mot Nordelva og så i skarp sving mot øst. Bratt ned og på nordsida av et lite vann. Forbi stiskillet til Hallingskeid og ned til hytta.

 

Last ned et stort kart i GIF


Dag 2: Rembesdatseter - Liseth/Fossli
Antall timer: 7
Avstand: 21 km
Kart: N1416 III Myrdal, N1415 IV Eidfjord, turkartene Eidfjord og Finse i 1:50 000
Merket sti

I skråninga langs det regulerte Rembesdalsvatnet. Første elv fra Rembesdalskåka passeres med et spenstig hopp. På sommerbru over neste elv. Herfra mot sør opp svaberget, så mot øst og opp til en bekk. Bratt opp på flata øst for Moldnuten, stiskille til Kjeldebu. Herfra langs den gamle varderuta fra Demmevasshytta over Moldnuten mot Storhaugen. Flott utsyn over Simadalen og fjorden. Nord for Skytjedalsvatnet tar umerket sti av mot Pikkenollen og i slyng ned mot elva til bilveien. Stien er utsatt for ras. Den merkete ruta fortsetter ned til Skytjedalsvatnet og på helårsbru over elva. På gammel stølsvei vest for vannet. Ved Helvtaråna stiskille til Tveit i Simadalen. Herfra mot sør opp i skaret mellom Store og Vetle Ishaug. Så nedover mot Smyttet og langs Tysviko ned i bjørkelia til stidele til Fossli. Ruta til Liseth svinger mot sørøst gjennom ei hyttegrend hvor den krysser bilvei og følger en mindre vei et lite stykke. På helårsbru over Isdølo og opp til Liseth.

 

Last ned et stort kart i GIF


Dag 3: Liseth/Fossli - Hedlo
Antall timer: 5
Avstand: 18 km
Kart: N1415 IV Eidfjord, turkartene Eidfjord og Finse i 1:50 000
Merket sti

Ca. 1 km på vei til sti tar av ned til helårsbru over Bjoreio. Opp gjennom lia øst for Hyloksla forbi Skitsete og til Berastølen. Sommerbru over Berdølo før stidelet til Vivelid. Opp mot Storoksla i vestkanten av Fljotdalsfjellet og ned til sommerbru ovenfor Skrubbhamrane. Stidele for ruta til Berdølo og Hjølmodalen. Ned til Fljoto, stilskille til Vivelid. På helårsbru over elva og sørover opp mellom Kjeseshovden og Hellehamrane og ned til Hedlo.

 

Last ned et stort kart i GIF


Dag 4: Hedlo - Hadlaskard
Antall timer: 3
Avstand: 10 km
Kart: N1415 IV Eidfjord, turkartene Eidfjord
Merket sti

Sørover langs Veig til Rjotemyrane, forbi Rjotoseter og over Rjoto på helårsbru. Stiskille til Sandhaug. Opp over Hallaskarhalsen og ned til Heimsta Hallaskar, et gammelt stølstun. Videre langs Veig til Hadlaskard.

 

Last ned et stort kart i GIF


Dag 5: Hadlaskard - Litlos (via Åramot)
Antall timer: 7
Avstand: 20 km
Kart: N1415 IV Eidfjord, N1415 III Hårteigen
Merket sti


OBS: turbeskrivelsen fra sør til nord.

Opp i skaret mellom Holken og Småholkane. Over Ambjørgsfljåna og forbi stidele til Sandhaug. 1 km lenger framme tar ruta av til venstre fra den gamle, tydelige stien. Fram til sommerbru over elva fra Grøndalsvatni. Mot nord, vest for Grøno til Åremot, vading av elv like før. Opp i skar mot nord og ut dalføre til Veig. Vest for elva, over Ulvafeti, fram til stien fra Torehytten og Hårteigen. Over Veig på sommerbru.

 

Dag 5: Hadlaskard - Litlos (over Hårteigen)
Antall timer: 6
Avstand:
Kart: N1415 IV Eidfjord, N1415 III Hårteigen
Merket sti


OBS: tur er beskrevet fra sør til nord.

Mot nordvest over Skadvassbekken, vest for Skadvassnuten og Bekkheldrane. Over Grøno og opp til Grytevatnet, der bekken krysses ved oset. Opp i skaret vest for Grytenuten og ned til lite vann øst for Sandvatnet. Ny stigning, ofte på store snøfonner. Før Hårteigen svinger vardingen til øst for denne og opp til foten av fjellet. Herfra kan toppen bestiges (ingen DNT-rute). Litt lenger framme stiskille for rute til Torehytten. Så mot nordøst, ned Smøygsdal og over Falkabrotet til Viersdalen. Stiskille for rute til Torehytten om Solnuten. Elva vades, så forbi setrene og ut Kyrkjesteinsdalen. Over Veig på sommerbru.

 

Via Åramot: last ned et stort kart i GIF

Over Hårteigen: last ned et stort kart i GIF


Dag 6: Litlos - Hellevassbu
Antall timer: 6
Avstand: 17 km
Kart: N1415 III Hårteigen, N1414 IV Haukelisæter
Merket sti

 

OBS: turbeskrivelsen er fra sør til nord

Mot nordvest langs østsiden av vannet, videre mot nord bratt opp Buadalen og inn et skar vest for Buanuten. Bratt utover, delvis på snø til Sigridtjørni, bekken steingås i oset. Så mot vest gjennom et skar, igjen mer mot nordvest til et skar vest for Velurenuten. Bratt utover til Klerkatjørn. Ned til Søre Belebotnen med flere jaktbuer, sommerbru over Vetla Kvenno og over Kvenno og opp i skaret vest for Prestkono, hvor en møter ruta fra Middalsbu. Utover til sommerbru over Fotkjølo og langs Litlosvatnet til sommerbru ved oset og opp til hytta.

 

 

Last ned et stort kart i GIF


Dag 7: Hellevassbu - Haukeliseter
Antall timer: 6
Avstand: 18 km
Kart: N1414 IV Haukelisæter
Merket sti

 

OBS: turbeskrivelsen er fra sør til nord

Opp lia og gjennom et skar øst for Venareggi. Mot nord, vest for Loftsdokktjørn, så i lang stigning opp i skaret vest for Vesle Nup og utover vest for Mannevatn. Opp gjennom dalføret langs foten av Nupseggi, bekken steingås like ovenfor vannet. Ned til Holmasjøen og over sommerbru ved oset. Opp en fjellrygg og på sommerbru over Sandflobekken. Opp et skar gjennom Årmoteggi, så bratt utover, delvis på snøfonn, til Dyredokk. Mot nord forbi Simletindvatnet og på sommerbru i utoset av vann 1243. Langs østsida av Borda, gjennom Sudskar og utover til sommerbru over Nekkos, langs Øvre Hellevatnet til Hellevassbu.

 

Last ned et stort kart i gif