Fra fjell til fjære: turbeskrivelse

Fra fjell til fjære: turbeskrivelse


En del av turer er beskrevet av DNT, mens en annen del er utarbeidet av Dalane Friluftsråd (uke 4)

Dag 22: Støle - Vassbø
Antall timer: 5
Avstand: 16
Kart: N1312 IV Frafjord, N1312 III Ørsdalsvatnet
Merket sti

 

Last ned et stort kart i GIF


Dag 23: Vassbø - Gya
Antall timer: 8
Avstand: 20
Kart: N1312 III Ørsdalsvatnet
Umerket

 

Turen er krevende.

Når man kommer ut av Ørsdalstunnelen får man en følelse av å komme til enden av en fjordarm i Ryfylke.

Eikebrekka i Ørsdalen er knutepunktet mellom STFs høyfjellsnett og Opplev Dalane som stort sett går i lågheiene. Fra Eikebrekka følger man vegennet til Vassbø i Ørsdalen. Ved Vassbøbrekka er det opparbeidet parkeringsplass og her starter en mektig tur til Skinnelddalen og Gya. Det kan virke som en fysisk utfordring å legge i vei opp mot Fiskeløysvatnet på toppen av Vassbøbrekka, men det er det ikke. Ikke la deg skremme, etter en god time er du på toppen og ett spennende landskap åpner seg i alle retninger. På veien mot Skinnelddalen går man i noe som ligner et uferdig landskap med slukter, skrenter og et utall vann og multemyrer. Man passerer på nordsiden av stora Skykula (906 m.o.h.) på grensen mellom Bjerkreim og Eigersund. En avstikker til toppen kan i klart vær by på en mektig utsikt over Dalanekysten, Jæren og helt til Bråsteinnuten i nord. Man har valget mellom å følge stien rundt Bjørnevatnet til parkeringsplassen ved Skinneldvatnet, eller følge strake veien mellom Gaupelemmen og Skykula til Skinnelddalen. Sistnevnte hvis man skal videre til Gya.

Det sies at Skykula er den sørligste hekkeplassen for fjellrypa. Sikkert er det iallfall at det er både fjell- og lirype her.


Last ned et stort kart i GIF


Dag 24: Gya - Heskestad
Antall timer: 3,5
Avstand: 12
Kart: N1312 III Ørsdalsvatnet
Umerket


Turen er krevende, men lettgått.


Kyrkjevegen fra Gya til Heskestad er steinsatt flere steder og god å ta seg frem på. Når man derimot tenker på skotøyet som ble brukt, og at man gikk frem og tilbake til kirka på all slags føre, for å høre presten preke latin, viser det hvor seige folkene her må ha vært. Men turene hver søndag hadde også andre misjoner; på kirkebakken gikk drøsen med naboene lett, det var nesten hele kontakten man hadde med omverden.
Lensmannen steg opp på steinen sin og leste opp bekjentgjøringer og alle var lutter øre. Kirken var viktig for vanlige folk, her var det dåp, konfirmasjon, giftemål og begravelse. Kirka var sentral i alles liv.
Naturen over heia består mest av voksen bjørkeskog rundt mindre myrer. Utsikten fra skaret over Røvarhåla og utover Heskestad-bygda er verd turen alene.
Turen fra Bjuland til Heskestad går på den delvis nedlagte kommuneveien gjennom bygda. Mange fine veilegemer er fortsatt synlige og veien er lettgått. Vis hensyn, man går gjennom flere gårdstun med full drift.

 

Last ned et stort kart i GIF


Dag 25: Heskestad - Gløbstad
Antall timer: 6
Avstand: 18
Kart: N1312 III Ørsdalsvatnet, N1311 IV Sokndal
Umerket

 

Deler av løypa er krevende.

Følger man Kirkevegen fra Heskestad til Dybing, en tur på ca. 1 time, kan man følge nyryddet sti videre langs Dybingvatnet til Røysland og Fjella. Fra Fjella går turen bak Gullbergtua (fjelltopp tidligere brukt som seilmerke for sjøfarere), langs Grimingsvatnet, forbi helleren ved Fiskeløysvatnet og ned fra Solli til Rødlandsgardene. Fra Rødland til Støla domineres området av granskog.

Last ned et stort kart i GIF


Dag 26: Gløbstad - Egersund
Antall timer: 6
Avstand: 18
Kart: N1211 I Egersund
Umerket

 

Fra parkeringsplassen på Gløbstad går den kommunale veien mot gården Eikeli. Her bodde det folk frem til tidlig på 50-tallet. Det kommunale elektrisitetsverket hadde da kjøpt gården på grunn av reguleringen av Nodlandsvatnet. Nede ved gården Eikeli er man plutselig 50 år tilbake i tiden. Her er alt stille, redskapshus og utedo samt det fine våningshuset står fortsatt like fine på de gamle gråsteinsmurene. Det er mye steinarbeid på og rundt Eikeli. Folkene som bodde her har hatt godt håndlag med dette materialet. Veien videre mot Imeseid er steinsatt noen hundre meter. Dette var veien til kvernhuset på Eikeli.
Mellom Eikeli og Imeseid må man over Hyttevatnet som i dag henger sammen med Nodlandsvatnet. Før reguleringen gikk folk på en liten steinbro som nå ligger under vann. I løpet av år 2000 ble det satt opp en ny bro av Eigersund kommune i samarbeid med Dalane Energi. Da ble det igjen mulig å gå tørrskodd mellom de to heiagårdene. Parkeringsplassen Møgedall.

Tar man utgangspunkt i parkeringsplassen på Møgedal, kan man enten legge i vei mot Imeseid - Eikeli - Gløbstad, eller man kan ta fatt på veien mot "Byen". Kulturlandskapet langs ruta er enda noenlunde intakt trass i att de små gårdene er fraflyttet for mange år siden. Det intensive saueholdet er redningen. Der sauen er utestengt vokser buskas og villniss tett og gjør områdene utilgjengelige. Det er frodig rundt gardene langs traséen, men ingen kan lenger leve av grøden som produseres der.

 


Last ned et stort kart i GIF