Hjemmefra...: turbeskrivelse

Hjemmefra...: turbeskrivelse

Dag 1: Sjøholt - Tresfjord
Antall timer: 8
Avstand: 24
Kart: 1219 I Stranda og 1220 II Vestnes eller Turkart Ørskogfjellet 1:50 000
Umerket sti

Nordover over Solnørsdalsveien til Brautene. Til høyre over skogsvei og så første skogsvei til venstre, langs Akslevollvatnet. Rundt Kamben i retning mot Svarteløken. I sørøstlig retning mot Ørskog Fjellstova. Kryss Europaveien og videre til Måslia i retning mot Jutevatnet. Følg en umerket sti videre til Tresfjord.

Last ned et stort kart i GIF


Dag 2: Tresfjord - Fokhaugstova
Antall timer: 6
Avstand: 16 km
Kart: 1220 II Vestnes og 1219 I Stranda, eller Turkart Ørskogfjellet 1:50 000
Delvis merket sti

1 1/2 t (7 km) på vei fra Tresfjord til Øvstedalen. Opp meget bratt gammel kløvsti til Kleivavatnet,. Godt sikret sti med bolter og ståltau opp til en stor varde. Følg nordsida av vannet i østlig retning, mellom Storlihornet og Dyrdalstinden. Lettgått ned gjennom Jolbotnen. Stien ender ved driftsfjøs ved Pusken seter. Skilting og merking gjennom setergrenda til T-merket sti starter igjen og gjennom skogen nord for elva fram til Fokhaugstova.

Last ned et stort kart i GIF


Dag 3: Fokhaugstova - Valldal
Antall timer: 6
Avstand: 16 km
Kart: 1319 IV Valldalen
Delvis merket sti

OBS: turbesrkrivelse er i omvendt retning.

4 km bilvei fra Myklebost, seinere traktorvei, til Valldalssætra. Herfra opp i dalføret mellom Storhornet og Svartfjellet, forbi Heimstevatnet til en hytte på vestsida av Fremstevatnet. Opp i skaret i vest og bratt ned Storreset, fint utsyn. Ned til Espedalen, forbi Storvatnet på vestsida og Langedalsmoane og over elva på helårsbru like ved Fokhaugstova.

 

Last ned et stort kart i GIF


Dag 4: Valldal - Tjønnebu
Antall timer: 6
Avstand: ca. 20 km (fra Valldal)
Kart: 1319 IV Valldalen eller Turkart Tafjordfjella 1:50 000
Delvis merket sti

Beskrivelse fra Valldal mangler.

Start fra Grønningseter: fra parkering bratt opp til Steindalsstølen. Videre oppover dalen på sørsiden av elva opp til hytta (2,5 timer)


Last ned et stort kart i GIF


Dag 5: Tjønnebu - Vakkerstølen

Antall timer: 5
Avstand: 14 km
Kart: 1319 IV Valldalen og 1319 I Romsdalen, eller Turkart Tafjordfjella 1:50 000
Merket sti

Fra hytta sørover mot Illstigvatnet, og langs dette på nordsiden. Her er det en passasje med utlagt vaier. Østover opp i Børrebottreset, og sørover ned Børrebotnen på østsiden av vannene og elva. Fra stidele mot Reindalseter og Muldal øst ned Ulvådalen.

Last ned et stort kart i GIF


Dag 6: Vakkerstøylen - Verma/Bjorli
Antall timer: 7
Avstand: ca. 23 km
Kart: 1319 I Romsdalen eller Turkart Dovrefjell Sunndalsfjella 1:100 000
Umerket sti

OBS: turbeskrivelsen er i omvendt retning.

Fra Verma stasjon på helårsbru over Rauma ovenfor de mektige Slettafossene. På vei forbi Slettagårdene opp til Slettafjellseter. På setervei forbi Småstøyl opp til Restjørn med demning i S. Midt i dalen litt S for vannet står Hellig Olavs Alter. Over demningen og mot S til Krokbakken Ø for Midthøa. Her inn på vardet rute gjennom Grovaskarbotnen, bratt opp Grovaskarbakkane. Runder S for Midthøa. Opp Skarvaskaret mellom Midthøa og Skarvskaregga, rundt Skarvskaregga. Bratt ned i Litlhånådalen.

 

Last ned et stort kart i GIF


Dag 7: Bjorli - Finnset
Antall timer: 9
Avstand: 27
Kart: 1319 I Romsdalen og 1419 IV Aursjøen, eller Turkart Dovrefjell Sunndalsfjella 1:100 000
Delvis merket sti

Merkingen starter fra parkeringsplass ved alpinanlegg. Ruta følger vardet kløvsti fra 1882. Opp øst for Bøvre med fine fosser og stryk. Før Bøvervatn dreier stien, først mot nørdøst og så rett mot nord i lett høyfjellsterreng. Drøyt 150 høydemeter meget bratt ned Stavaskora til Gravdalen der stien går på østsida av vassdraget. I enden av dalen ca. 100 meter på anleggsvei før stien tar ned en skogkledd li forbi rester etter en gammel seter. Fantastisk utsikt over Eikesdalen før den meget bratte nedstigninga til Finnset. Stien går i svinger nedover og krysser hovedveien tre ganger.

 

Last ned et stort kart i GIF